התקשרו עכשיו
 
072-3236202
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לסל הקניות
 
 
 
 
 
 
5
1 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
ג'י סאונד Gsound
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קטגוריה
מחיר
-
 
 
 
 
 

תקנון

 
 1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
 3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 5. ימי אספקה עד 7 ימי עסקים
 

המכירות - חלק כללי

 
  1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, בדרך נעימה, קלה ומהירה, במחירים ישירות מהיבואן ואו מיבואנים מקבילים בישראל.
   

  שיטות המכירה בחנות

   
  א. רגילה
  במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

  הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
  1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
  2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף (בכפוף לתנאי המשתתפים) למסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים אצל אחד מעובדי החנות או במערכת האינטרנט בעת רכישת המוצר.
  3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 14 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
   

  אופן ההשתתפות במכירות

   
  לאחר ביצוע הזמנה, נציגינו יתקשרו אתכם באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני כדי לוודאות את פרטי ההזמנה שהוזנו במערכת ביצוע ההזמנה
  1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד את הפרטים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון,
  2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי הזמנה, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
  4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שמספרו יימסר על ידי הלקוח כפי שצוין בסעיף
  5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.
  8. בעלי החנות יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה 9. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל היבואן בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
   

  ביטול הצעות

   
  1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה ולפני מועד סגירתה.
  2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
  3. במידה והמוצר נקנה דרך האתר, ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.
   3א. במידה והמוצר נקנה פיזית בחנות והלקוח ראה ובדק את המוצר אשר ברצונו לרכוש,לא יהיה ניתן להחזיר את המוצר ולקבל כסף חזרה, אלא זיכוי כספי. אלא אם כן סוכם אחרת במעמד הקניה.
   3ב. מוצרים ניתנים להחזרה תוך 14 יום מיום הרכישה.
  4. במקרה של ביטול העסקה יחויב הקונה בדמי טיפול בסך 99 ש"ח למוצר + 4 אחוז דמי סליקת כרטיס האשראי . אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח בעצמו. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
  5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא עבור דמי השילוח אליו במידה והמשלוח כבר נשלח אליו .כמו כן יכללו בכך גם דמי הביטוח במידה והמוצר היה מבוטח.
   5א. כל תביעה משפטית תידון רק בבית הדין והמשפט בפתח תקווה.
  6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש. לא ניתן להזדכות על מוצר במידה ונעשה בו שימוש. ניתן להחזיר מוצרים עד 30 יום מיום הקניה.
   6א. לא ניתן להחזיר את המוצרים הבאים עקב סירוב הספק לקבלם חזרה:
   מוצרים/אביזרים אשר מוזמנים במיוחד ללקוח ובנוסף לכך מצריכים שינוע מפאת גודלם:
   במידה של בעיה או חוסר התאמה או תקלה יקבל הלקוח שירות מלא עד פתרון הבעיה באופן סופי לשביעות רצונו המלאה.
  7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   7.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם בתיאור המוצר ובין במחיר המוצר.
   7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר.
   7.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שלא בשליטת החברה אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה בעת ביצוע ההזמנה.
  9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

   החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתו או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
   

  אספקת המוצרים

   
  1. היבואן לפי העניין ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  2. היבואן יפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
   כל המוצרים נשלחים בדואר רשום או בדואר שליחים והינם מבוטחים ע"י החנות.

   היבואן לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
   2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
   2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית היבואן יהיה רשאי לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
  5. זמן אספקה עד 7 ימי עסקים.
   

  דמי משלוח

   
  1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
  2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהיבואן וזאת בתיאום מראש באשר למקום ומועד האיסוף.
   

  שירות לקוחות

   
  1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיו"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם היבואן.
  2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל:
   שם החברה : Gsound
   טלפון: 054-4681062/0545802051 פקס – 077-3355665. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לקלה ומהירה.
   

  אמינות

   
  החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. על כן האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL הניתנת לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך.
   

  אבטחת מידע פרטיות בחנות

   
  חברת ג'י סאונד Gsound מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט ועל כן מקפידה לנהל את המכירות בצורה מבוקרת, זהירה ובאופן אמין. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.

  1. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  2. היבואן מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
  3. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
   

  כללי

   
  1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
  2. היבואן אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים. יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורים (LINK) בכל הקישורים תובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים.
  3. היבואן ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתו או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
  4. היבואן לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
  7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
  8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את היבואן.
  10. אחריות על המוצר 1 שנה בכפוף לתעודת אחריות.
   
  קנייה נעימה!